Terms of Service

Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

Quyền sử dụng nội dung của bạn 

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để cho phép bạn tải lên, gửi, lưu trữ, gửi, nhận hoặc chia sẻ nội dung của mình . Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể tự do lựa chọn nội dung mà mình muốn cung cấp. Nếu bạn chọn tải lên hoặc chia sẻ nội dung, hãy đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm như vậy và nội dung đó là hợp pháp.


Đăng nhận xét